התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

מאמרים עם תגיות: זוהר

ל"ג בעומר - הילולת רבי שמעון בר יוחאי

ל

ההילולא

אז מה העניין הזה של ל"ג בעומר? מה הסיפור הגדול? מה זה ההמונים האלו שעולים לרבי שמעון?

 יום ההילולא, הוא יום הפטירה, הכבישים סגורים ומאות אלפי אנשים עושים דרכם באוטובוסים אל הציון. פשוט פלא פלאים לראות איך רבע עד חצי מליון אנשים הולכים ביום אחד למקום אחד, כל פעם, שנה אחר שנה, ועוד לאן? לקבר של נפטר! רק אם נלמד מי זה ר' שמעון ומה אפשר להשיג ביום הזה נוכל להבין את הפלא הזה

 יום ההילולא זה יום הפטירה של הצדיקזה יום שמחהכי ביום הזה נשמת הצדיק מתגלה בכל העולמותחלק מנשמת הצדיק נמצאת תמיד על הקברחלק יותר גבוה ממנה מתגלה בערב שבתערב ראש חודש וט"ו בכל חודשביום הפטירה של הצדיקיום ההילולאהנשמה מתגלה במלוא עצמתה וכל מי שהולך לקבר הצדיק יכול להתחבר איתה ברמה זו או אחרתבהתאם להכנה ולזיכוך שלואנשים על קברי צדיקים רואים ישועות ביום ההילולאובפרט על ציון הצדיק רשמעון בר יוחאייש אין ספור סיפורים על ישועות ופלאי פלאיםמרפואה ועד שידוכיםפרנסה התעלות בתורהירידת גשמיםפקידת עקרות ומה לאאנשים עם נמק ברגלרגע לפני הקטיעה הגיעו לציון בכסא גלגליםקמו במאמצי עליון למעגל הרוקדים (בל"ג בעומר יש עשרים וארבע שעות מעגלי רוקדים ברשמעוןושוב לא חזרו לכסא הגלגליםאנשים שהסתמאו שבו וקיבלו את מאור עיניהם אחרי תפילות מעומקא דליבא ביום ההילולא על הציוןנשים זכו להפקד בפרי בטן אחרי ששפכו ליבם בציון בל"ג בעומרכמובן שכמה שהצדיק הוא במעלה יותר גדולהכך יש יותר משמעות לביקור בקברו ביום ההילולא שלורשמעון זה ראשי תיבות של 'עיר וקדיש משמיא נחיתשפירושו מלאך וקדוש ירד משמייםוזו הכתובת המתנוססת על שער קברופלא שיש כל כך הרבה מבקרים בציון הרשב"י בל"ג בעומר?!

subiconsml