התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

ועל ניסיך שבכל יום עמנו

ועל ניסיך שבכל יום עמנו

בראש השנה המלכנו אותוביום כיפור טיהרנו לבינו אליובסוכות חסינו בצל כנפיו ועתה מה שנותר לנו לעשות זה לראות את ההשגחה שלו בכל צעד וצעד בחיינוזה חבל הטבור שמחבר אותנו אל מקור חיינו ומזרים לנו אמונההמחייה את כל אברי הנפש שלנו ועוזר לנו לעמוד בכל הנסיונות הפוקדים אותנוסיפור השגחה זה שלפניכם שמענו מזוג תלמידים ותיק המגיע לשיעוריםוהריהו לפניכם:

פטריית העשן הגדולה שפלטה מלוע הר הגעש הפעילהסקורג'ימההתמרה לגובה רב וכיסתה את עין השמיםאנשים מכל עבר נראו ממהרים להוציא את מטריותיהם ולפתחן על מנת להתגונן מממטרי העפר שלא היו מאחרים לבוא אחרי כל התפרצות כזאתאנחנו הרגשנו בטוחים בחדרינו צופים על הר הגעש המאיים.

יפןארץ השמש העולהארץ בת מסורת עתיקה של עבודות אלילים שונות ומשונותשהומרו לאחרונהבעידן החדשלעבודת אלילים אחרת עיקרית – עבודת עגל הזהבהשתעבדות מוחלטת לכסף ולחומרוהנה דווקא שםבארץ העמים הזאתהמלאה גילוליםבחר הקב"ה להראות לנו את יד ההשגחה העליונה.

אולי משום מידת האכזריותשהיה מי שטיפח בקרב העם היפנימדד להם הקב"ה באותה מידה וארצם משופעת באסונות טבע אכזריים הגוביים מהם מחיר כבדהתפרצויות הר געששטפונותרעידות אדמה הם חלק מהוואי החיים היפניאחד מפגעי הטבע המאיימים הפוקדים את יפן בעיקר בקיץ הם הטייפונים.  הטייפונים הם סערות ענק המאיינות להחריב את כל הנקרה בדרכן.  מאות עד אלפי אנשים נפגעים ונהרגים בטייפון כזהשלא לדבר על הנזק ברכושבדר"כ מודיעים החזאים על טייפון המתקרבמה שנותן שהות לתושבים להתכונן במדת האפשר.

ההודעה על טייפון המתקרב תפסה אותנו באחת הפעמים כשהיינו בחוץ בדוכן המכירות שלנו למכירת תכשיטיםזרזיפי מים מים החלו לרדת ואנו מיהרנו לארוז את כל חפצינו ולהסתלק מן המקוםהגענו בשלום הביתה בשעת ערב מאוחרת והלכנו לישוןבאמצע הלילה התעורר בעלי בהרגשת חוסר נוחות ששכחנו משהו כשארזנו את הדוכןאבל מה?

הארנקלאהארנק בביתהדרכוןלאהדרכון בארנקהתכשיטים בארגזאז מה זהבחוץ הטייפון היה בעיצומוחפצים שונים התעופפו באוירסחף בוצי עמוק כיסה חלק מהרחובותהרוח העזה שרקה בעצמה בפוגעה בבתיםעצים ועמודי חשמלמשלא הצליח בעלי בשום אופן להזכר בדבר החסר חזר למשכבו להמשך שנת הלילה.

בבוקר קם בעלי עם אותה הרגשהכאילו משהו ממנו חסרבינתיים נרגע הטייפון והוא ירד לאוטו לבדוק מה הדברואז הוא נזכר – התהיליםספר התהילים הגדול עם הפירוש שקיבל מאחותו לפני שנסענו ליפןבזמנובגלל גודלו של הספרהתלבט עם לקחת אותו או לאהאם יש בכלל מקום בתיק לתהילים כאלה גדוליםבסוף לקח אותו "ארון הקודש מחוץ למידה". בהמשך שהותינו ביפן השמשנו בו בעת העבודה בדוכן המכירותהוא היה מונח על הדוכן והיינו קוראים בו בכל רגע פנוי.

"נוסעים לראות מה עם התהילים" הכריז בעלי. “באמת בדיחה טובה לפוריםאתה מצפה שהם ישארו שם אחרי הטיפון?! בוא נתקשר לאחותך ונבקש שתשלח לנו עוד תהיליםהצעתיאך בעלי היה נחוש בדעתו ויצאנו למקום העבודה שלנוכשהגענו לא האמנו למרא עינינוליתר ביטחון שפשפנו את העינייםהתהילים היו בדיוק באותו מקום בו הניח בותם בעלי על החומה ביום שלפני כןהייתכן כדבר הזהאחרי הסערה הנוראה שישארו מונחים במקומם?!  ולא רק זה אלאכשהורדנו את הספר מהחומה נוכחנו שגם הדפים נותרו יבשיםהיה זה אולי הדבר היחיד היבש בכל האזור כולוממש נס בתוך נסעד היום אנחנו נפעמים מיד ההשגחה הגדולה שנגלתה לנו.

הסיפור לא תם בזהאנחנושעוד היינו רחוקיםהקב"ה רצה להראות לנו את השגחתו בדבר הנוגע יותר לבשרינוקצת לזעזע אותנוולתת לתובנות לחלחל למקומות קצת יותר עמוקים.

באחד הימים התבשרנו על טייפון מתקרבבין התושבים נראתה תכונה רבההרחובות התרוקנוכמובןוכולם היו עסוקים בהנחת פלטות של עץ על החלונותבתקווה שימנעו את התנפצותםאנחנובעלי ואנימשום מה לא עשינו כלוםהיינו שאננים אף על פי שקיר שלם מהחדר בו התגוררנו היה ויטרינת זכוכית ענקית ממנה היינו משקיפים על האוקיאנוס הבלטישגבל בצוק עליו עמדה דירת הסטודיו שלנובזמן הטייפונים יכולנו לראות חביות גדולות וחפצים מתעופפים באויר כאילו היו נוצות מפוזרות ברוחאחות של בעליששהתה גם היא ביפן בעת ההיא צלצלה והזמינה אותנו לעשות את הערב אצלהעיתוי קצת מוזר להזמנה לאור הידיעה שלהיות באוטו בחוץ בעת הסערה יכול להיות איבוד עצמך לדעתמצד שני דירתה היתה ממוקמת בתוך העיר במקום יותר מוגן משלנווגם היה עוד קצת זמן להערכתינו לפני שהטייפון יגיענכנסנו איפוא לרכב ונסענוהגענו ברגע האחרוןכל הלילה הכתה הסערה ללא רחםהרחובות הוצפו מיםגם האוטו שלנו התמלא מים עד למעלה מההגה ויצא מכלל שימושמהחלון ראינו גגות עפים באויררוח עזהמפרקת הרים ומשברת סלעיםגרמה לקריסת הרים, וכפרים שלמים כוסו מפולות בוץ ענקיותלמעלה מששת אלפים איש נספו באסון זהבלב פועם חזרנו הביתה עם שוך הסערהדפיקות הלב שלנו הוחשו למראה שנגלה לעיניינוגג הדירה עף כולוהקירות קרסווקיר הזכוכיתשלמרגלותיו היו המיטות שלנוהתנפץ כולוחתיכות ענק של זכוכית שיסעו את המיטות לחתיכותנקל היה לשער מה היה מצבינו אילו נשארנו באותו ערב בביתלא נשאר לנו כי אם לדאוג שיברכו בשבילנו 'הגומלבמנין בישראל,  "נודה לך ה' אלקינו על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב וצהריים, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך".

תגובות (2)

 • מירב

  02 נובמבר 2014 בשעה 17:58 |
  מדהים

  השב

 • רות צור

  15 נובמבר 2018 בשעה 11:39 |
  מה אתם עושים ביפן המשוקצת, תחזרו הביתה. פה, השגחה צמודה, מחזיקים קצר! תנסו מילה לא במקום או משהו לא לעניין, ישר סטירת לחי! מדהים.

  השב

נשמח לראות את תגובתכם
שאלות,בקשות או בעיות יש לשלוח דרך טופס צור קשר באתר

התחבר לאתר על מנת להשאיר תגובות

subiconsml