התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

אהבת ישראל

מי היה בעל ה'סולם'

 

כשנפטר האר"י הקדוש אמר לתלמידיו שיחזור אליהם פעם נוספת אבל לא באותה צורה.  ארבע מאות שנה אח"כ העיד על עצמו המקובל האלקי, הר' הקדוש, ר' יהודה לייב אשלג שאינו יודע בזכות מה זכה שהתעברה בו נשמת האר"י הקדוש: "ותדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן האר"י ז"ל עד היום הזה מי שיבין את שיטת האר"י  ז"ל על שרשו וכו' והנה ברצון עליון זכיתי לעיבור נשמת האר"י ז"ל וכו, ברצון עליון שנשגב גם ממני עצמי, למה נבחרתי אנכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו עד היום, ולא אוכל להאריך בעניין זה מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות".  (מכתב משנת תרפ"ז). 

מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך

לתפוס את הנקודה הטובה ולהגדיל אותה.  באת הביתה והבית הפוך, אשתך עם פרצוף חמוץ, הילדים בוכים - הכל שלילי...   יש משהו אחד טוב שאתה יכול למצוא?  תפרק את כל הערימות, תמצא משהו אחד טוב, ופתאום כל שאר הדברים נעלמים כאילו לא היו.  למה? כי התרכזת בנקודה הטובה.

וזה נקרא לזכות את השני

מקבל ומשפיע

הצורה בה מסביר הר' אשלג את העבודה היא מאד פשוטה להבנה, היא התכלית של כל המצות.  המצוות, מטרתן להכשיר אותנו להשפיע בכל העניינים, כלומר, לבנות כלים של השפעה שבהם יוכל האור האלקי להכנס.  זה ההבדל בין טומאה לקדושה.  בטומאה האדם מקבל לעצמו, זה כללות כל ענייני הטומאה, שהוא מקבל לעצמו ולא משפיע, ובקדושה האדם מקבל על מנת להשפיע.  הר' אשלג מסביר שקדוש שווה משפיע.

קבלה פה אל פה

תורתו של בעל 'הסולם' מדברת על תיקון חברתי, מימוש חברתי של הצו 'ואהבת לרעך כמוך'.   תורת הר' אשלג, בעל 'הסולם', גילתה בעולם אור חדש.   אור חדש שלא הובא מדעתו הענקית מני ים של 'בעל הסולם' אלא כמו שהוא מעיד בספר 'מתן תורה' (מאמר 'גילוי טפח וכיסוי טפחיים') שהכל 'קבלה' מפי רבו: "וידעו המעיינים בקונטרסים אלו שדעתי להדפיסם במשך השנה" (את הספר 'מתן תורה', שבו הוא כותב על כל העניין של 'ואהבת לרעך כמוך', הוא הוציא בהתחלה בתור מאמרים שחשב לפרסם  בעיתונים בארץ)  "אשר כולם המה חדשות אשר אינן מובאות בטהרה ובתכנן המדויק בשום ספר מהקודמים אותי, ואני קבלתי אותם פה אל פה  ממורי ז"ל". 

<<  1 2 3 [4

subiconsml