התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

אהבת ישראל

כל התורה על רגל אחת

הגמרא במסכת שבת מספרת לנו על נכרי שבא לשמאי על מנת להתגייר, אמר לו 'למדני את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת'.  שמאי שראה בזה זלזול גדול מצד הגוי לבקש ללמוד את כל התורה, שהיא ארוכה מני ים ורחבה מארץ מדה, כשהוא עומד על רגל אחת, דחה אותו על הסף. אותו נכרי לא ויתר והלך עם אותה בקשה להלל.

להרגיש את השני

"ההבדל בין אדם לבהמה הוא שלבהמה אין הרגש זולתה", כך מביא הרב אשלג ב'ספר ההקדמות' (הקדמה לספר הזהר, ס' ל"ז ל"ח).  בהמה לא מרגישה את זולתה, אדם מרגיש את זולתו, אדם יכול לחוש את הכאב של זולתו, להזדהות עם הצער של חברו, בהתחלה בשכל, אחרי זה גם בלב.

למה ואיך

צריך להבין למה מצוות 'ואהבת לרעך כמוך' היא עיקר התורה, למה החשיבות הגדולה של המצווה הזאת?

הכל סובב סביב זה שהבורא הוא טוב ומיטיב , הטוב המוחלט.  טוב המוחלט זה נקרא שהוא נותן לטובים ולרעים, משפיע לכולם שפע כל הזמן, והמטרה שבשבילה הוא ברא את העולם היא להיטיב לנבראיו,  לתת לנבראים מהשפע שלו, מהאור שלו. 

מה זה 'ואהבת לרעך כמוך'

'ואהבת לרעך כמוך' זה לא רק עניין רגשי, זה לא רק דיבורים יפים או מחשבות טובות.  אלא יש לזה הרבה תכלס, המשמעות של המצווה היא שכל יהודי ידאג לכל יהודי אחר כמו שהוא דואג לעצמו.  שימלא את הצרכים והחסרונות של הזולת כמו שהוא דואג למלא את שלו – זה נקרא אהבה.  אהבה נבחנת במעשים, לא בדיבורים בעלמא או אידיאלים.  מחשבות ודיבורים עוזרים לאהבה אבל העיקר זה כשאדם דואג בפועל לצרכי חברו.   כשאדם אומר למישהו שהוא אוהב אותו אבל כשהוא צריך אותו הוא לא שם, אז זה לא נקרא אהבה.

מוחא ולבא

הרצון לקבל מתבטא בכמה אופנים אצל האדם, השניים העיקריים הם: מוחא וליבא.  מוחא זה עניין של שכל, רצון לקבל שבשכל, וליבא זה רצון לקבל שבלב.  הרצון לקבל שבשכל מתבטא בזה אדם רוצה לדעת מה הוא יקבל מכל דבר שהוא עושה.  רב האנשים עושים דברים רק כשברורה להם התועלת שהם יפיקו מהם, אפילו אם התועלת היא רחוקה.  אם יגידו להם תעבדו עכשיו שעות נוספות כדי שעוד עשרים שנה תקבלו הרבה כסף מהחברת ביטוח – הם יעבדו.  זה נקרא רצון לקבל של המח. 

<<  1 2 [34  >>  

subiconsml