התחברות  \/ 
x
הרשמה
x

אהבת ישראל

אהבה תולדה של נתינה

החלק שהר' אשלג מדגיש הוא דווקא החלק שבין אדם לחברו.  אהבת הזולת.  הר' אשלג מסביר שאהבת הזולת זה תוצר של השפעה.  זה לא דבר אינסטינקטיבי, כימיה שנוצרת בין אנשים, איזשהו קליק.     אנשים מתייחסים לאהבה כאיזה משהו שאו שיש אותו או שאין אותו.  יש נשים שאומרות 'אני לא אוהבת אותו יותר, פעם אהבתי אותו, עכשיו אני לא אוהבת אותו'.  מה את אומרת על עצמך אם את אומרת שאת לא אוהבת אותו עכשיו?  שאת לא עושה מספיק פעולות של השפעה?

אהבת ישראל

אהבת ישראל

להרגיש את השני

"ההבדל בין אדם לבהמה הוא שלבהמה אין הרגש זולתה"כך מביא הרב אשלג ב'ספר ההקדמות'(הקדמה לספר הזהרסל"ז ל"ח). בהמה לא מרגישה את זולתהאדם מרגיש את זולתואדם יכול לחוש את הכאב של זולתולהזדהות עם הצער של חברובהתחלה בשכלאחרי זה גם בלבאדםבניגוד לבהמהיכול להבין שאםחברו קבל מכה  כואב לו וצריך לתמוך בואם חברו רעב צריך להאכיל אותו,אם הוא מצטער לנחם אותואם הוא בודד לארח לו חברה וכן הלאהאדם שהוא אנושי עושה את הדברים האלה,מי שהוא במדרגת חיה לא עושהחיה לא מתחלקת במה שיש להבהמה לא יודעת את הצרכים של הבהמה השניה.

אחרית הימים

לצורך הדור האחרון התגלה אור חדש בעולם.    'אחרית הימים' זה הזמן שבו צריכים להתגלות כל התיקונים כדי להביא את העולם לשלימות.  אחד התיקונים העיקריים והחשובים זה התיקון החברתי.  אי אפשר שימשיכו לחיות אותו דבר באחרית הימים.  הדור האחרון, יצטרך לחיות בסדר חברתי שונה

אין אדם רואה נגעי עצמו

כתוב ש'אין אדם רואה  נגעי עצמו' -  אדם לא מוצא חוב לעצמו.  מה פירוש?  כל אדם יש בו דברים טובים ודברים פחות טובים.  את הדברים הטובים הוא רואה  ומתפעל מהם, ואת הדברים השליליים שיש בו הוא מדחיק ומסתיר, עד כדי כך שהוא לא רואה אותם.

אין הדבר תלוי אלא בי

כל עוד אנשים לא מגיעים למדרגת זיכוך אמיתית אז האיברים של הנשמה הכוללת נפרדים. ואז כל אחד יכול לבנות על החרבן של השני ולהרגיש טוב עם זה, בלי להבין שכשהוא כורת בלב מישהו מישראל, הוא פוגע בעצמו. 

[12 3 4  >>  

subiconsml